"yoksulluğa Karşı Müzik” Başlıklı Şarkı Yarışması

Brüksel Büyükelçiliği 16.08.2010

AB Komisyonunca “Yoksulluğa Karşı Müzik” başlıklı bir şarkı yarışması düzenlenmektedir. Yarışmaya, 15-25 yaş arası AB üyesi ülke vatandaşları katılabilmektedir. Yarışmacıların, kalkınma ve özellikle Milenyum Kalkınma Hedefleri konusunda özgün bir şarkı sunmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2010 olarak belirlenmiştir. Sözkonusu yarışma AB vatandaşı olan sanatçı gençlerimiz için önemli bir fırsat teşkil etmektedir.

Ayrıntılı bilgilere http://www.ifightpoverty.eu/index_en.htm internet sitesinden ulaşmak mümkündür.

Genç müzisyenlerimizin katılımını teşvik eder ve başarılar dileriz.