Büyükelçinin Mesajı

Belçika Türk Toplumunun Değerli Mensupları,

1 Aralık 2017 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti’nin Belçika Krallığı nezdindeki Büyükelçisi olarak görevime başlamış bulunmaktayım. Bu vesileyle, köklü ilişkilere sahip olduğumuz dost bir ülkede Türkiye’yi temsil edecek olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ediyor, hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum.

İlk olarak şunu memnuniyetle vurgulamak isterim ki, Belçika ile 150 yılı aşkın bir geçmişe sahip ilişkilerimizin önümüzdeki dönemde de karşılıklı yarar esasına dayalı olarak her alanda geliştirilmesi ülkemizin öncelikli dış politika hedefleri arasında yer almaktadır.

Bunda, gerek NATO gerek AB bünyesinde önemli bir müttefik ve ortağımız konumunda bulunan Belçika ile geniş bir ortak gündeme sahip olmamız başlı başına bir etken teşkil etmektedir. Nitekim, günümüzün hızla değişen dünyasında aynı demokratik değerleri paylaşan ve geleceğe dönük müşterek çıkar ve ideallere sahip olan Belçika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin stratejik bir anlayış çerçevesinde derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi iki ülkenin de ortak yararınadır.

Buna ek olarak, Belçika’da 250 bine yakın vatandaşımızın yaşaması ve bu ülkeye her alanda değerli katkılar yapıyor olması da, Türkiye ile Belçika arasında çok özel bir bağ oluşturmaktadır. Nitekim Belçika, vatandaşlarımızın Avrupa’da en yoğun olarak yaşadığı ülkelerden biri olup, bunun ilişkilerimizin geleceği bakımından son derece önemli bir fırsat teşkil ettiği açıktır.

Bu çerçevede, 50 küsur yıl önce iki ülke arasında imzalanan İkili İşgücü Anlaşması çerçevesinde Belçika’ya göç etmeye başlayan ve aradan geçen yarım asırlık süre zarfında Belçika toplumu ile örnek düzeyde bir uyum sergileyen Türk toplumu, bugün ekonomiden siyasete, bilimden sanata kadar her alanda Belçika’ya bir değer kazandırmakta ve ülkelerimiz ile halklarımız arasında da organik bir köprü teşkil etmektedir.

Belçika ile ilişkilerimizin bu çok boyutlu sağlam temel üzerinde daha da ilerletilmesi amacıyla, önümüzdeki dönemde resmi makamlarımız arasında üst düzeyli temasların sıklaştırılması, iş çevrelerimiz arasındaki görüşmelerin yeni ticaret ve yatırım imkanlarını da ortaya çıkaracak şekilde çeşitlendirilmesi ve karşılıklı sosyal ve kültürel etkinliklere yoğunluk kazandırılması en büyük önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Nitekim, Europalia Kültür Festivali çerçevesinde 2015 yılında, festivalin onur konuğu olan Türkiye ile ilgili olarak tüm Belçika genelinde birçok kültürel etkinliğin düzenlenmiş ve böylece Türk kültürünün Belçika’da geniş kitlelere tanıtılmış olması ile Sayın Cumhurbaşkanımızın aynı yıl içinde Belçika’ya tarihimizdeki ilk devlet ziyaretini gerçekleştirmiş bulunmaları ilişkilerimize ayrı bir derinlik ve ivme kazandırmıştır. Ülkelerimiz arasındaki karşılıklı anlayışı geliştiren ve ortak gündemimizdeki fırsat ve sorunların daha etkin bir şekilde ele alınmasına imkan sağlayan bu tür etkinlik ve temasların devamı iki tarafın da ortak arzusudur.

Keza, Kral Philippe’in, 2012 yılında Veliaht Prensliği döneminde beraberinde 400 kişilik bir işadamları heyetiyle birlikte ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret de ekonomik işbirliğimizde önemli bir dinamizm yaratmış ve tüm dünyada yaşanan ekonomik daralmaya rağmen, ikili ticaret hacmimizin sürekli bir artış göstererek 9 milyar Avro seviyesine yaklaşmasına yardımcı olmuştur. Karşılıklı yatarımlar bakımından da benzer bir olumlu tablo bulunmakta olup, ekonomik alandaki bu olumlu seyrin devam ettirilmesi konusunda da kuvvetli bir karşılıklı irade mevcuttur.

Tabiatıyla, ilişkilerimize ilave bir ivme kazandırmak amacıyla yapacağımız tüm bu çalışmalarda, Belçika’daki Türk toplumunun katkı ve desteğinin çabalarımıza önemli bir içerik ve zenginlik kazandıracağı kuşkusuzdur. Zira, Belçika halkıyla tam bir uyum içinde yaşayan, ancak aynı zamanda gelenek ve göreneklerini koruyarak anavatanları Türkiye ile de yakın bağlarını muhafaza edebilen Belçika Türk toplumunun iki ülke için de bir artı değer teşkil ettiği ve bu anlamda ilişkilerimize her zaman olumlu bir yönlendirme sağlayacağı kesindir.

Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluklarımız olarak bizler de bu anlayışla, Belçika Türk toplumunun siz değerli üyeleriyle yakın işbirliği ve karşılıklı etkileşim içinde olmaya ayrı bir özen gösterecek, görüş ve önerilerinizi her zaman açık olacağız. Kaldı ki, bu diyaloğun, Türkiye-Belçika ikili ilişkilerinin geliştirilmesine sağlayacağı önemli katkının yanısıra, Türkiye’nin ve ülkemizdeki bazı gelişmelerin Belçika’da daha iyi anlaşılmasına da yardımcı olacağına inanılmaktadır.

Nitekim, ülkemizde geçen yıl 15 Temmuz’da gerçekleşen hain darbe girişimi sonrasında devletimiz tarafından atılan adımların ve daha geniş kapsamda terörizmle mücadele çerçevesinde aldığımız tedbirlerin Belçikalı ve Avrupalı dostlarımızca doğru bir şekilde anlaşılması hem ikili ilişkilerimize, hem de küresel anlamda terörle mücadele yönündeki çabalara önemli katkı sağlayacaktır.

Öte yandan, dünyanın en kritik bölgelerinden birinde, gerek jeostratejik konumu, gerek ekonomik gelişimi ve potansiyeli, gerekse demokratik değerlere bağlılığı ile sadece Avrupa için değil, tüm dünya için son derece önemli bir partner konumunda bulunan Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin de karşılıklı çıkarlarımıza uygun şekilde ilerletilmesi önemli bir öncelik teşkil etmekte olup, AB kurumlarına yaptığı evsahipliği sayesinde Avrupa’nın merkezi niteliğindeki Belçika’nın bu yönde vereceği desteğin özel bir önemi haiz olduğu düşünülmekte, keza, Belçika Türk toplumunun bu doğrultuda ortaya koyacağı katma değerin de son derece yararlı olacağına inanılmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle siz değerli vatandaşlarımızı bir kez daha en samimi duygularımla selamlıyor, toplumumuzun, önümüzdeki dönemde de, bugüne kadar olduğu gibi ortak meselelerimizde birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğine, vatandaşlarımız arasında çeşitli gerekçelerle huzursuzluk çıkarmak isteyebilecek mihraklara izin vermeyeceklerine ve Türkiye-Belçika ilişkilerinin gelişmesi doğrultusunda tam bir dayanışma içerisinde davranacaklarına olan inancımı yineliyorum.

Büyükelçiliğimize sağlayacağınız değerli katkılarınız ve desteğiniz için de şahsım ve Büyükelçiliğimizdeki tüm mesai arkadaşlarım adına peşin teşekkürlerimi sunuyor, gerek Büyükelçiliğimizin gerek Başkonsolosluklarımızın kapılarının sizlere daima açık olduğunu vurguluyor, bu vesileyle ayrıca, yaklaşan yeni yılın sizlere ve ailelerinize sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini diliyorum.

Z. Levent Gümrükçü

Büyükelçi


Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

Vize başvuruları için Başkonsolosluğun irtibat numarası +32 (2) 548 93 40