Sayın Büyükelçi’nin Yeni Yıl Mesajı

Brüksel Büyükelçiliği 23.12.2009

Saygıdeğer yurttaşlarımız,

Kısa sayılacak bir süre önce göreve başladığım Belçika’daki bu ilk yeni yılda şahsım, eşim ve çalışma arkadaşlarım adına 2010’un size ve ailenize sağlık ve mutluk getirmesini diliyorum.

Büyükelçilik olarak yeni yıldaki en büyük hedefimiz Belçika’yla ilişkilerimizin sizlerin ve ülkelerimizin yararına gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Bildiğiniz gibi, Belçika Krallığı ile bundan 162 yıl önce, 1848 yılında tesis edilen diplomatik ilişkilerimiz, o tarihten bugüne, Cumhuriyet dönemini de kapsayacak biçimde kesintisiz sürmektedir.

Anılan tarihten 2010 yılına gelindiğinde, Belçika’nın önemli sayıda yurttaşımızın yaşadığı, 6 milyar Avro’yu aşkın ticaret hacmine sahip olduğumuz, NATO müttefikimiz ve ileride AB çatısı altında bir arada olacağımız önde gelen bir ülke olduğunu görüyoruz.

Elbette her ülke arasında bazı konularda görüş farklılıkları ortaya çıkabilmektedir. Bu görüş farklılıklarının “tepki”den ziyade “etki” yöntemiyle, yani diyalogla daha iyi giderilebileceğine inanmaktayım.

Bu bağlamda, Belçika’yla ilişkilerimizi karşılıklı yarar ve saygı temelinde geliştirmek için değerli yurttaşlarımıza da ülkemizin gönüllü temsilcileri olarak önemli görevler düştüğünü tekrar hatırlatmak isterim. Nitekim, sizlere önerim, ortaya çıkabilecek sorunlarda önce ülkedeki karar alıcıları bilgilendirmek ve onları aydınlatmak için çaba harcamanızdır. Bu arada her türlü demokratik haklarınızdan yararlanmanız da doğaldır.

Başta Majesteleri Kral II. Albert olmak üzere, göreve başladığımdan bu yana görüştüğüm hemen tüm Belçikalı üst düzeyli şahsiyetlerin Türk toplumunun Belçika’ya sağladığı uyum ve katkılardan övgüyle söz etmeleri memnuniyet ve gurur vericidir. Bu çerçevede, yurttaşlarımızın Belçika’daki siyasi, ekonomik, sosyal, akademik, kültürel yaşamda daha da aktif olarak konumlarını güçlendirmeleri herkese katkı sağlayacaktır.

Tüm bu hedeflere ulaşmak bağlamında, eğitim konusuna özel bir vurgu yapmak istiyorum. Belçika’da yaşayan gençlerimizin eğitimine daha fazla duyarlılık gösterilmesinin hepimizin görevi olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımızın öz kültürlerinden kopmamak için anadillerini, Belçika’nın toplumsal yaşamında daha etkin şekilde yer almaları için ise yaşadıkları ülkenin dillerini çok iyi öğrenmeleri büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla, çocuklarımızın dil ve okul eğitimine, kız ve erkek genç kuşaklarımızın da özellikle yüksek öğrenime özendirilmeleri için aileleri, akrabaları ve yakın çevrelerinin yanısıra, sivil toplum kuruluşlarımızın duyarlılıklarına da güveniyorum. Bu yönde gerçekleştirilecek çalışmalara Büyükelçiliğimiz ve bağlı birimleri olarak tam destek sağlayacağımızı belirtmek istiyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılınızı bir kez daha eşimle birlikte en içten dileklerimle kutluyor, saygılarımı sunuyorum.

N.MuratERSAVCI
T.C. Brüksel Büyükelçisi