Türkiye Cumhuriyeti

Brüksel Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

"gençlik Köprüleri" Programi , 14.08.2014

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda; yurtdışında yaşayan, 16-22 yaş aralığındaki,  eğitimine devam eden gençlerimizin Türkiye ile bağlarını güçlendirmek, kendi öz kültürlerini yerinde tanımalarına ve Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekânlarını görmelerine olanak sağlayacak dil, kültür ve medeniyet temalı Türkiye ziyareti projelerine destek vermek amacı ile "Gençlik Köprüleri" isimli bir programın 
hayata geçirilmekte olduğu bildirilmektedir.

Bu çerçevede, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından "2014 Yılı Doğrudan Proje Mali Destek Programı" kapsamında Türkiye'de veya yurtdışında kurulmuş kâr amacı gütmeyen tüzel kişiliği haiz; sivil toplum kuruluşlarına (dernekler, vakıflar, odalar vb.) ve üniversitelere, temaya uygun projeler için destek sağlanacağı,  programın içeriğine http://www.ytb.gov.tr adresinden erişilebileceği belirtilmektedir.

Saygıyla duyurulur.