2018 Türkiye Bursları I. Dönem Başvuruları

Brüksel Büyükelçiliği 27.10.2017

Ülkemizin kamu diplomasisi çalışmalarının destekleyici bir unsuru olanTürkiye Burslarına birçok ülkenin giderek artan ilgisi dolayısıyla, sözkonusu uygulamanın daha geniş ve nitelikli kitlelere uygun bir takvimle sunulabilmesi içinTürkiye Bursları planlamasında seçim süreçleri tüm yıla yayılmış olup, başvurular üç döneme ayrılmıştır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye www.turkiyeburslari.gov.tr ve/veya www.turkiyeburslari.org internet sitelerinden erişilmesi mümkündür.

Ayrıca, Türkiye Bursları ile ilgili olarak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından hazırlanan duyuru metni ile planlama-seçim sürecine ilişkin uygulama takviminin birer örneği, vatandaşlarımızın istifadelerini teminen ilişikte sunulmuştur.

Saygıyla duyurulur.


İlgili Dosyalar

EK-1-Duyuru Metni.pdf

EK-2-Türkiye Bursları Uygulama Takvimi.pdf

EK-3-Türkiye Bursları Detaylı Takvim.pdf