Todaie Bünyesinde Uluslararası Kamu Yöneticiliği Yüksek Lisans Ve Doktora Programları

Brüksel Büyükelçiliği 13.06.2017

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE)2014-2015 akademik yılından itibaren, yabancı ülke kamu görevlilerine yönelik olarak öğretim dili İngilizce olan Uluslararası Kamu Yöneticiliği Yüksek Lisans Programını (International Public Administration Master Programme-APEP) yürütmektedir.

Tanıtıcı bilgileri ekli linkte sunulan sözkonusu program, 2014-2015 akademik yılında Tunus, Ukrayna ve Afganistan'dan toplam sekiz öğrenci ile başlamış ve 2016-2017 döneminde adıgeçen ülkelere Moldova, Makedonya ve Kırgızistan'dan öğrencilerin de eklenerek programa onaltı öğrenci ile devam edilmiş, aynı akademik dönemde ayrıca, öğretim dili İngilizce olan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programına başlanmıştır.

Ülkeler bazında ise, APEP programında halihazırda Afganistan, Azerbaycan, Çad, Etiyopya, Gambiya, Güney Sudan, Kırgızistan, Kolombiya, Kosova, Makedonya, Moğolistan, Moldova, Somali, Tunus, Ukrayna ve Vietnam gibi ülkelerden öğrenciler bulunmaktadır.

TODAİE, bahsekonu burslu öğrencileri [Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)Bursluları hariç] 2017 yılına kadar sadece TODAİE ile işbirliği anlaşması olan ülkelerin kamu yönetimi okulları aracılığı ile seçerek sözkonusu programlara kabul etmekteydi; ancak, 21 Şubat 2017 tarih ve 29986 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren TODAİE Enderun Burs Programı Yönetmeliği çerçevesinde bundan böyle TODAİE yüksek lisans ve doktora programları (eğitim programları koşullarını sağlamak kaydı ile) tüm ülkelerdeki kamu görevlilerine açık hale gelmiştir.

TODAİE Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının hedef kitlesi;genç, kariyerlerinin başında kamu çalışanlarıdır. Eğitimin bir senesiders, bir senesi ise tez aşaması olarak öngörülmektedir.

Eğitim ve burs programlarına yukarıda belirtilen başvuru koşullarını haiz adayların başvurularını17 Temmuz 2017 tarihine kadar TODAİE'ye iletilmeleri gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Brüksel Büyükelçiliği


İlgili Dosyalar

TODAİE.pdf