"sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Ermeni Patrikhanesi’nde 24 Nisan 2017 Tarihlerinde Düzenlenen Ayine Gönderdikleri Mesaj Ekte Sunulmaktadır.”

Brüksel Büyükelçiliği 26.04.2017