Anayasa Değişikliği Halkoylaması/tek Seçim Bölgesi

Brüksel Büyükelçiliği 13.02.2017

Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınan 12Ocak 2017 tarih ve27 sayılı kararda, Nisan ayı içerisindegerçekleştirilecek Anayasa Değişikliği Halkoylamasında "298 sayılı Kanunun 94/C maddesinde yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı bulunan seçmenlerin, yurtdışı temsilciliklerinde ve ihtiyaç duyulması halinde yerel makamların uygun göreceği diğer yerlerde kurulacak seçim sandıklarında oy kullanabilecekleri belirtilmiş olup,yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin bağlı bulundukları temsilcilik görev çevrelerinde oy kullanmaları yönünde bir sınırlandırma bulunmadığından, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme günlerinde bulundukları yerlerdeki temsilciliklerde kurulan sandıklarda da oy kullanabileceklerine karar verildiği" bildirilmektedir.

Değerli vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.