Vize Harcının Başvuru Sırasında Alınması/sağlık Sigortası

Brüksel Büyükelçiliği 28.12.2016

DUYURU

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı doğrultusunda, 6458 sayılı Kanunun sağlık sigortalarına ilişkin hükmü gereği ülkemize gelmek üzere vize başvurusu yapacak yabancılar, aşağıda belirtilen asgari koşulları kapsayan vize süresince geçerli sağlık sigortası yaptırtmaları gerekmektedir.

Asgari koşullar;

1- Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı (asgari teminat limiti 30.000 Euro),

2- Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli,

3- Sigortalının taburcu olduktan sonra ikamet adresine nakli,

4- Vefat eden sigortalının nakli.

Vize başvurularında vize harcı peşin alınacak olup, vize başvurusunun olumsuz sonuçlanması halinde vize ücreti iade edilmeyecektir.”

Saygıyla duyurulur.