Türkçe Yeterlik Sınavı

Brüksel Büyükelçiliği 12.01.2015

Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS), yılda üç kez (Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında) Sınav Merkezi’nin belirleyeceği gün ve saatlerde, Yunus Emre Enstitüsü, Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri ve Enstitü’nün işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlarca yapılmaktadır. Bu çerçevede, bir sonraki YTS 17.01.2015 tarihinde yapılacaktır.

Sınav iki oturumda gerçekleşmektedir. Okuma, Dinleme ve Yazma bölümleri 1. oturumda; Konuşma (Bağımsız Konuşma ve Karşılıklı Konuşma) bölümü 2. oturumda yapılmaktadır. 1. oturum; Okuma 60, Dinleme 45, Yazma 60 olmak üzere, toplam 165 dakika; 2. Oturum Bağımsız Konuşma 5, Karşılıklı Konuşma 10 olmak üzere, toplam 15 dakikadır. Sınavın tamamı 180 dakika sürmektedir.

Sınavda her bir beceri alanından en az % 50 (12.5 puan) oranında başarı sağlamak koşulu ile toplamda 55-70 arası puan alan adaylara B2, 71-88 arası puan alan adaylara C1,89-100 arası puan alan adaylara ise C2 Türkçe Yeterlik Belgesi verilmektedir. Türkçe Yeterlik Belgesi’nin geçerlilik süresi 2 yıldır.

Sınava ilişkin daha detaylı bilgiye www.turkcesinavi.com internet adresinden ulaşılabilmektedir.