T.c. Brüksel Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı Duyurusu

Brüksel Büyükelçiliği 04.05.2012

T.C.

BRÜKSEL BÜYÜKELÇİLİĞİ

 

Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı Duyurusu

 

Büyükelçiliğimizde münhal bulunan bir Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

1.     Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.     Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,

3.     En az lise veya dengi okulları ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4.     Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5.     Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6.     Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7.     Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık kurulu raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8.     Çok iyi derecede Türkçe ve Flamanca bilmek (Flamanca’nın yanında Fransızca ve/veya İngilizce bilmek tercih sebebidir),

9.     Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.  

 

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon

numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)

2. Özgeçmiş (CV),

3. Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun aslı ve işlem görmüş sayfalarının fotokopileri,

4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti ile arkalı önlü fotokopisi,

5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı

sureti ile bir adet fotokopisi,

6. Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve

bir adet fotokopisi,

7. 2 adet son 6 ay içinde çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf,

8. Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans belgeleri,

9. Varsa oturma izin belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi,

10.Varsa bilgisayar kurs belgesi.

(Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.)

 

III) SINAV:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 7 Haziran 2012 Perşembe günü saat 10:00’da Büyükelçilik Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

Sınav konuları:

Türkçe’den Flamanca’ya çeviri (1 saat)

Flamanca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat)

Türkçe Kompozisyon (1 saat)

Matematik (1 saat)

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 15 Haziran 2012 Cuma günü saat 10:00’da Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları : Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları : (Bilgisayarda) Daktilo sınavı

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 24 Mayıs 2012 Perşembe günü mesai bitimine kadar Büyükelçiliğimize ulaşacak şekilde posta ile veya hafta içi her gün 10.00 – 17.00 saatleri arasında şahsen yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.

 

V) SINAV YERİ:

Yazılı Sınav: T.C. Brüksel Büyükelçiliği

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Brüksel Büyükelçiliği

 

Posta adresi: Rue Montoyer 4, 1000, Bruxelles

Tel:02/5134095