Sayın Başbakanımızın 9 Mayıs Avrupa Günü Vesilesiyle Yayınladığı Mesaj

Brüksel Büyükelçiliği 09.05.2011

Avrupa düşünüşünde yüzyıllar boyunca yeri olan Avrupa bütünleşmesi süreci, İkinci Dünya Savaşı’nı müteakiben, Avrupa halklarının, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve serbest piyasa ekonomisi gibi evrensel değerler etrafında ortak bir gelecek kurmalarını sağlamıştır. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’ndan yola çıkılarak kurulan Birlik, bugün geniş bir coğrafyada Avrupa halklarının esenliğini güvence altına alan bir refah ve istikrar kuşağı meydana getirmiştir.

 

Türkiye, yüzyıllar boyunca Avrupa ailesinin saygın bir üyesi olarak, kıtada barış ve istikrarın hakim kılınmasını teminen ait olduğu Avrupa ailesine önemli katkılarda bulunmuştur. Nitekim, Türkiye başta Avrupa Konseyi olmak üzere belli başlı tüm Avrupa kurumlarında yer almakta, ortak geleceğimizin inşasında önemli roller üstlenmektedir.

 

2005 yılında başlayan Avrupa Birliği’yle müzakere sürecimiz, yarım asır öncesine uzanan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini daha ileri bir seviyeye taşımış, halkımızın da bu süreci sahiplenmesiyle birçok kapsamlı reform hayata geçirilmiştir. Türkiye, müzakere süreci çerçevesinde üzerine düşen sorumlulukları kararlılıkla ve azimle yerine getirmeye devam edecektir.

 

Avrupa’nın bütünleşmesi henüz tamamlanmamıştır. Bir barış ve uygarlık projesi olarak ortaya çıkan Avrupa Birliği, tarihsel evrimi içinde her yeni genişleme dalgasıyla birlikte dinamizm kazanmış ve küresel sınamalarla mücadele edebilme kapasitesini güçlendirmiştir. Türkiye’nin üyeliği Avrupa Birliği’ne gerçek anlamda bir güç katacak, dayandığı evrensel değerleri daha geniş bir coğrafyaya teşmil etme fırsatı sağlayacaktır.

 

Avrupa Birliği’nin müzakere sürecimiz bağlamında zaman zaman yaşanan güçlükleri, Türkiye-AB ilişkilerinin köklü tarihinden ilham alan ileri görüşlü bir bakış açısıyla izale edeceğine inanıyorum.

 

Türkiye’nin, üye ülkelerin ve AB kurumlarının yapıcı katkıları ve Avrupa halklarının desteğiyle müzakere sürecini tamamlayacağı ve Birlik içinde hak ettiği yeri alacağı inancıyla, vatandaşlarımın ve Avrupa halklarının bu anlamlı gününü kutluyorum.