Açıklama

Brüksel Büyükelçiliği 06.12.2010

AÇIKLAMA

Büyükelçi N. Murat Ersavcı, öngörüldüğü üzere 6 Aralık 2010 tarihinde Flaman Parlamentosu Başkanı Jan Peumans ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmeye Flaman Parlamentosu’ndaki Türk kökenli milletvekilleri Güler Turan ve Fatma Pehlivan katılmışlardır.

Parlamento Başkanı Jan Peumans, VRT kanalındaki bilgi yarışmasında verdiği yanıt nedeniyle teessür duyduğunu ve televizyon kanalı nezdinde de özür dilenmesi için girişimde bulunduğunu belirterek, kendisinin yazılı bir özür mesajı yayımladığını hatırlatmış, ancak maalesef hala bazı tehdit mesajları almaya devam ettiğini belirtmiştir.

Büyükelçi Ersavcı, Türk toplumunun Belçika’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve iki ülke arasında bir dostluk köprüsü teşkil ettiğini, bu olaydan büyük üzüntü duyduğumuzu ve Belçika’da yaşayan Türk asıllı Belçikalılar başta olmak üzere, Türkiye’den de önemli tepkiler geldiğini belirtmiştir.

Bu vesile ile ünlü filozof Voltaire’in (1694-1778) Türkler hakkında söylediği; “Büyük Türk çeşitli dinlerden yirmi milleti barış içinde yönetiyor. Türkler, Hıristiyanlara barışta ılımlı, zaferde müşfik olmayı öğrettiler” sözlerini havi bir yazı Büyükelçi Ersavcı tarafından Jan Peumans’a verilmiştir.

Jan Peumans’ın özür dilemesi ile artık bu konunun geriye bırakılması üzerinde hemfikir olduğumuzu kaydeden Büyükelçi Ersavcı, adı geçene muhatap tehdit mesajlarını asla tasvip etmediğimizi ve şimdi geleceğe bakarak Türk toplumunun Belçika’daki rolünün güçlendirilmesi, eğitim ve istihdam alanındaki sorunlara çözüm bulunması gerektiğini ve aramızda mevcut ekonomik ve ticari ilişkilerin önemini vurgulayarak, bu hususlarda Flaman Parlamento Başkanının aktif olarak devrede olmasını istemiştir.

Görüşme olumlu bir ortamda seyretmiştir.

Saygıyla duyurulur.