Açıklama

Brüksel Büyükelçiliği 30.11.2010


VRT Birinci Televizyon Kanalında 28 Kasım 2010 akşamı yayınlanan bir bilgi yarışması programına katılan Flaman Parlamentosu Başkanı Jan Peumans’ın, Fransız Düşünürü Voltaire’in Yahudiler hakkında sarf ettiği bazı aşağılayıcı sözlere ilişkin bir sorunun “Flamanlar”, “Yahudiler”, “Türkler” olan üç yanıt şıkkından “Türkler” seçeneğini doğru yanıt olarak belirttiği öğrenilmiştir.

Bir bilgi yarışması programına yakışmayan bu tür bir sorunun sorulmuş olması ve verilen yanıttan duyduğumuz memnuniyetsizlik Büyükelçi N. Murat Ersavcı tarafından Peumans’a telefonla iletilmiştir. Peumans, ön bilgisi dışında gelişen bu durumun amacını aşan sonuçlara yol açmasından üzüntü duyduğunu; sitayişle bahsettiği ve hiçbir şekilde rencide etmek istemediğini vurguladığı Türk toplumuna bir açıklamada bulunacağını; anılan televizyon kanalı nezdinde de gerekli girişimi yapacağını ifade etmiştir.